Nabellen van offerte

Het nabellen van een offerte is erg belangrijk, het leidt vaak tot snellere beslissingen bij uw klant.

Nabellen van de potentiële opdrachtgever heeft als voordeel dat u, overtuigend en enthousiast, de gemaakte offerte nog eens even toelicht. Meestal blijft door het nabellen de boodschap beter bij de klant hangen en een opvolgingsdatum word afgesproken.

Falen of succes hebben, ligt voor een groot gedeelte in de opvolging of in het achterwege laten hiervan. Nabellen van een offerte blijkt een effectieve marketing actie!

Heeft u geen tijd of vindt u nabellen vervelend?

TWP neemt het nabellen van offertes graag van u over!