Hoe werken wij

Wij starten altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

We praten over uw bedrijfsfilosofie, uw producten en diensten, uw positie in de markt en uw doelstellingen en ambities.

Wanneer de u beslist een pilot met TWP te willen starten, maken wij een opdrachtbevestiging met de besproken details. Na binnenkomst van de ondertekende opdrachtbevestiging en verwerkingsverklaring voor de Wet AVG starten wij de opdracht.

Wij starten met het inrichten van een voor u beschikbaar gestelde database, wanneer het adressenbestand bij ons bekend en binnen is, gaan we het team informeren. Dit doen wij d.m.v. een persoonlijke korte kennismaking met de persoon/personen waarvoor wij gaan bellen en worden in circa één uur geïnformeerd over bedrijf, product/dienst. Wij stellen een vaste TWP-medewerkster aan voor uw opdracht.

Wanneer wij bij TWP op kantoor zijn aangekomen, werken wij dit uit. We lezen ons in en maken een kort script. In dit script staan de adresgegevens en enkele kernpunten & communicatie boodschappen van de opdrachtgevende organisatie, die als leidraad geldt voor de te voeren gesprekken. Wij bellen niet met een vast voorgekauwd belscript, iedere TWP-medewerkster is in staat een volwaardig zakelijk gesprek te voeren.

Zo kunnen wij met kennis van uw organisatie, product/dienst de beste resultaten bereiken.