Ondersteuning bij Direct Mail

Een veelgebruikt middel voor promotie van producten en/of diensten is nog steeds Direct Mail. Door een DM-actie te ondersteunen met telefonische benadering van uw prospect genereert u een nog hogere respons!

Veel bedrijven versturen een mailing, maar volgen de mailing niet gericht op. Over het algemeen neemt men een afwachtende houding aan en laat men de ontvanger zelf reageren.

Maar, de kracht van een goede communicatie is juist om een directe follow-up te bewerkstelligen middels het nabellen. Door een mailing na te bellen wordt de respons verhoogd met gemiddeld 5 tot 10%.

De medewerkers van TWP kiezen bij deze activiteiten altijd voor een service gerichte aanpak om de reden van de non-respons te inventariseren.

Zo beantwoorden we de vraag “Waarom reageert men niet?” door bijvoorbeeld te vragen:

  • Behoort men tot de doelgroep?
  • Is men klant van de concurrent?
  • Was de mailing zelf wel goed?
  • Herinnert men de mailing?
  • Was de tekst duidelijk?
  • Was het aanbod interessant?

Met deze informatie bent u in staat verbeterpunten door te voeren in uw volgende mailing.

TWP weet als geen ander dat het nabellen van een mailing extra kosten met zich mee brengt. Vanuit die gedachtegang adviseren wij onze opdrachtgevers om in een pilot fase 10% van de mailing na te bellen. Wanneer blijkt dat het effect sorteert, bestaat de mogelijkheid om een groter deel van de mailing te laten nabellen.